Skip to content

Zarządzanie zmianą

Oferujemy wieloaspektowe doradztwo dla organizacji, komórek i poszczególnych członków organizacji w związku ze zmianami, obejmujące między innymi wsparcie w następujących obszarach:

opracowanie biznesplanów i innych materiałów potrzebnych na etapie podejmowania decyzji o wprowadzeniu zmiany, w tym identyfikacja obszarów ryzyka czy opracowanie scenariuszy działania

opracowanie strategii wprowadzania zmiany, ze szczególnym naciskiem na aspekty m. in.: strategiczne, operacyjne, finansowe, logistyczne, komunikacyjne czy motywacyjne

wprowadzenie zmiany z uwzględnieniem kluczowych aspektów dla jej powodzenia oraz z dbałością o poszczególne grupy interesariuszy

zarządzanie motywacją i emocjami grup oraz poszczególnych osób w okresie przygotowania, wprowadzania czy utrwalania zmiany

zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

prowadzenie działań mających na celu utrwalenie zmiany

pomiar efektywności procesu wprowadzania zmiany wraz z wypracowaniem wniosków i zmian

SKONTAKTUJ SIĘ

już dzisiaj

Jeśli jesteś zainteresowany zarządzaniem zmianami zapraszamy do kontaktu.