Skip to content

O nas

Firma Equinox Consulting została założona w listopadzie 2018 roku przez Monikę Starecką.

 

Od ponad 20 lat Monika zarządza zespołami o zróżnicowanej liczebności, od kilku do kilkuset osób. Jej działalność skupia się na rozwijaniu pracowników, zespołów, menedżerów i zespołów menedżerów w realizacji ich celów biznesowych, poprawie efektywności działania i jakości obsługi klienta zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, budowaniu relacji, udzielaniu informacji zwrotnej, optymalizacji procesów, łączenia się organizacji czy w procesach restrukturyzacyjnych. Jej pasją jest wspieranie pracowników w osiąganiu ich maksymalnego potencjału, zwiększaniu satysfakcji i poczucia głębokiego sensu wykonywanej pracy oraz zmniejszaniu stresu i innych kosztów osobistych funkcjonowania w organizacji. Szczególną uwagę poświęca kobietom w organizacjach, w tym również członkiniom najwyższych szczebli menedżerskich.


Monika jest biegłym rewidentem. Posiada certyfikat Międzynarodowego Coacha organizacji ICC (International Coaching Community). Ukończyła też kurs Team Coaching ICC. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Advanced Leadership and Management Programme na Uniwersytecie Oxford.

 • 2014 – 2018

  W latach 2014 – 2018 Monika pełniła funkcję członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych EY Polska (dawniej Ernst & Young). Była odpowiedzialna za wszystkie obszary wsparcia biznesu, czyli za finanse, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, IT, aspekty prawne, zakupy, zarządzanie majątkiem oraz administrację.

 • 2010 – 2014

  W latach 2010 – 2014 pełniła funkcję członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Grupy SMYK. Sprawowała nadzór nad 15 spółkami położonymi na terenie 10 krajów. Była odpowiedzialna za obszar finansów, kwestie prawne oraz kontrolę wewnętrzną we wszystkich podmiotach SMYK położonych na terenie m. in. Polski, Niemiec, Rosji, Turcji, Ukrainy, Rumunii, Czech czy Szwajcarii.

 • 2008 – 2010

  W latach 2008 – 2010 pracowała jako Dyrektor Finansowy Telepizza Poland. Była odpowiedzialna za obszar finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, IT, Inwestycje oraz BHP w restauracjach własnych i franczyzowych oraz fabrykach Telepizza.

 • 2002 – 2008

  W latach 2002 – 2008 Monika pracowała jako Dyrektor Departamentu Finansowego Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie). Była członkiem zespołu projektowego zajmującego się restrukturyzacją obszarów: zakupów, sprzedaży, planowania strategicznego, finansów, zarządzania gotówką. Uczestniczyła również w projekcie powstania Shared Service Center dla Vattenfall w Polsce.

 • 2001 – 2002

  W latach 2001 – 2002 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w RTC Poland – niszowej agencji reklamowej.

 • 1996 – 2000

  W latach 1996 – 2000 pracowała jako Doświadczony Konsultant – Kierownik Projektów w Arthur Andersen w działach Audytu oraz Doradztwa Gospodarczego.